"Kiedy bóg drzwi zamyka to otwiera okno"

AKTUALNOści

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. na podstawie obowiązujących zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wszystkie zajęcia w oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również w grupach rewalidacyjno – wychowawczych nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym.
 
W przypadku pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego będzie podejmowana decyzja o zmianie trybu nauczania i prowadzenia zajęć. Jednocześnie prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur.
 

POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Informujemy, że w okresie styczeń / luty 2021 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom telefonicznie, bez wcześniejszego umawiania się oraz stacjonarnie po ustaleniu godziny wizyty.

  • Konsultacje, porady udzielane są:
    od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
  • pod numerem telefonu: 665970354
  • dodatkowo w II tygodniu ferii zimowych proponujemy wzmożone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane telefonicznie oraz on-line w godzinach 8.00 – 14.00 

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu kraśnickiego do skorzystania z tej formy wsparcia.

Masz problem, nie wiesz jak pomóc sobie czy swojemu
dziecku/uczniowi – zadzwoń

Szkoła do hymnu

W dniu 10 listopada 2020 roku o godzinie 11.11 społeczność naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólnie zaśpiewaliśmy hymn on-line wykorzystując połączenie się za pomocą komunikatorów. #szkoladohymnu

Szkoła pamięta

W tym roku wyjście na cmentarz oraz porządkowanie grobów było niemożliwe. Nasi uczniowie poprzez
przygotowanie prac plastycznych w symboliczny sposób wyrażają swoją pamięć. #SzkołaPamięta

Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, w dniach od 12 października do 16 października br. zajęcia stacjonarne w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku zostają zawieszone.

        Zawieszenie zajęć zostaje wprowadzone ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone. 

W wyżej wymienionym okresie wszystkie zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Anna Stolarska
dyrektor szkoły

Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie zawieszenia zajęć .

"Pomarańczowa Siła"

Nasi uczniowie biorą udział w olimpijskiej edycji Ogólnopolskiego Programu „Pomarańczowa Siła” Fundacji ING Dzieciom. Celem programu jest zachęcanie dzieci z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu. Nasza pomarańczowa drużyna świetnie się bawi i trenuje z wykorzystaniem sprzętu sportowego otrzymanego w ramach udziału w programie.

Procedury organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w trakcie zagrożenia epidemiologicznego

List Starosty Kraśnickiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

boy, girl, hand in hand

Ankieta OT KOWR w Lublinie dla Rodziców dzieci uczęszczających do szkoły z klas I-V.

Szanowni Rodzice,dzieci uczęszczających do szkoły z klas I-V.

OT KOWR w Lublinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020.  Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 września br. Zależy nam na zebraniu jak największej liczby odpowiedzi.

http://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

 

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej
przekazaną w dniu 1 czerwca, kształcenie na odległość
zostaje przedłużone do dnia 26 czerwca,
czyli do końca roku szkolnego 2019/2020.

dribbble

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Zdalna szkoła

 W ramach rządowego projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” nasi uczniowie otrzymali 2 laptopy, które szkoła otrzymała od Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Kolejny szkoła zakupiła z własnego budżetu. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy. Mamy nadzieję, że komputery ułatwią i uatrakcyjnią naukę na odległość.

96545160_2628230530758812_5345196162624258048_o

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

Ks. Jan Twardowski

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status